Home » SU VAKFI KÜLLİYELERİ

SU VAKFI KÜLLİYELERİ

Yıllar boyunca Su Vakfı tarafından yurtiçi ve yurtdışına yönelik gerçekleştirilen sempozyumlar, kongreler, yerli yazılımlar, projeler gibi çalışmalar sonucunda vakıf arşivinde birikmiş olan tebliğlerin, bültenler halinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
Bu bültenler vakıf bünyesinde kurulan aşağıdaki külliyelerden yayınlanmaktadır.
1) Su külliyesi,
2) Yenilenebilir enerji külliyesi,
3) İklim değişikliği külliyesi,
4) Taşkın külliyesi,
5) Kuraklık külliyesi.
6) Su Politikaları külliyesi.
7) Yeraltı Suyu külliyesi.
Bu külliyelerden yayınlanan bültenler bu bölümden pdf formatında indirilebilmektedir. Bültenler ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte, Arapça, Fransızca ve Almanca da olabilecektir. Bültenlerde konuların bilimsel ağırlığından ziyade, mühendislik uygulamaları seviyesinde olmasına dikkat edilmektedir. Bu sebeple her bir bülten, ülkemizde su kaynak ve yönetimi ile ilgili görüş ve çalışmalarını sunmak isteyenlere de açıktır. İlgilenenlerin Su Vakfı’na gönderecekleri, ülkemiz adına faydalı olacak bilgiler, isim ve kurumlarının adresi ile birlikte, uygun bültende yayınlanabilecektir.
Su Vakfı bu konuda olabilecek katkı ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerini sunar.

Son yayınlanan bültenler aşağıdaki gibidir. Bültenlerden kaynak göstermek şartıyla alıntı yapabilirsiniz. Yukarıdaki menüden istediğiniz külliyeyi seçerek o külliyede yayınlanmış tüm bültenlere ulaşabilirsiniz.

SON YAYINLANAN BÜLTENLER

SU KÜLLİYESİ

Coğrafi Bilgi Sisteminde Havzanın Tanımlanması

Dilek Eren AKYÜZ
* * *
İçme Suyu Şebekelerinde Hesap Debilerinin
Ölü Noktalar Yöntemi ile Şematik Çözümü

Sadık ALASHAN

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ

Eko-Sistemler ve İklim Değişikliği
Zekâi ŞEN

KURAKLIK KÜLLİYESİ

Drought Monitoring and Modelling
Kuraklık İzleme ve Modelleme

Zekâi ŞEN

TAŞKIN KÜLLİYESİ

Baraj Yıkılma Sonucu Meydana Gelen Taşkın Dalgası Simülasyonu Gerçekleştirme Aşamaları
Gökmen TAYFUR

YENİLENEBİLİR ENERJİ KÜLLİYESİ

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nin Tuz Gölü’ne Etkileri
Nur ÇAKIR
* * *
On the Newtonian Derivation for
Einstein’s Energy Equation, E = mc2

Zekâi Şen

SU POLİTİKALARI KÜLLİYESİ

Vaha Anlaşmazlıklarının Çözümüne Özel Atıfla İslamî Su Hukuku
J.C. Wilkinson

YERALTI SUYU KÜLLİYESİ

Yeraltı Suyu Hidroliği Esasları
Zekâi Şen