SU VAKFI KÜLLİYELERİ

Yıllar boyunca Su Vakfı tarafından yurtiçi ve yurtdışına yönelik gerçekleştirilen sempozyumlar, kongreler, yerli yazılımlar, projeler gibi çalışmalar sonucunda vakıf arşivinde birikmiş olan tebliğlerin, bültenler halinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
Bu bültenler vakıf bünyesinde kurulan aşağıdaki külliyelerden yayınlanmaktadır.
1) Su külliyesi,
2) Yenilenebilir enerji külliyesi,
3) İklim değişikliği külliyesi,
4) Taşkın külliyesi,
5) Kuraklık külliyesi.
6) Su Politikaları külliyesi.
7) Yeraltı Suyu külliyesi.
Bu külliyelerden yayınlanan bültenler bu bölümden pdf formatında indirilebilmektedir. Bültenler ağırlıklı olarak Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte, Arapça, Fransızca ve Almanca da olabilecektir. Bültenlerde konuların bilimsel ağırlığından ziyade, mühendislik uygulamaları seviyesinde olmasına dikkat edilmektedir. Bu sebeple her bir bülten, ülkemizde su kaynak ve yönetimi ile ilgili görüş ve çalışmalarını sunmak isteyenlere de açıktır. İlgilenenlerin Su Vakfı’na gönderecekleri, ülkemiz adına faydalı olacak bilgiler, isim ve kurumlarının adresi ile birlikte, uygun bültende yayınlanabilecektir.
Su Vakfı bu konuda olabilecek katkı ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerini sunar.

Son yayınlanan bültenler aşağıdaki gibidir. Bültenlerden kaynak göstermek şartıyla alıntı yapabilirsiniz. Yukarıdaki menüden istediğiniz külliyeyi seçerek o külliyede yayınlanmış tüm bültenlere ulaşabilirsiniz.

SON YAYINLANAN BÜLTENLER

SU KÜLLİYESİ

نحو إدارة متكاملة للموارد المائية في وادي ضيم غرب المملكة العربية
السعودية: قسم – 1
Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimine Doğru:
Deem Su Toplama Havzası, Suudi Arabistan : 1. Kısım

ازن مصطفى أبو عبدالله Mazen Mustafa Abo-Abdullah
عبدالرحمن متعب الزهراني Abdurrahman Mutab Az-zahrani
عصام عبيد الوقداني Esam Abeed Al-Wagdani

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ

Climate Change And Groundwater
İklim Değişikliği ve Yeraltı Suyu

Zekâi ŞEN

KURAKLIK KÜLLİYESİ

Modeling of Agricultural Droughts
Tarım Kuraklıklarının Modellenmesi

Zekâi ŞEN

TAŞKIN KÜLLİYESİ

Floods, Droughts And Their Impacts (Vulnerabilities, Fatalities, Economic Damage)
Taşkınlar, Kuraklıklar ve Etkileri (Maruz Kalma, Tehditleri, Ekonomik Zararları)

Zekâi ŞEN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KÜLLİYESİ

Wind Farm Energy Production Assessment in Balikesi̇r Ömerli̇ Location
Balıkesi̇r Ömerli̇ Mevkiinde Rüzgâr Çiftliği Enerji Üretimi Değerlendirmesi

Zekâi Şen

SU POLİTİKALARI KÜLLİYESİ

Sınır Aşan Sularımız
Ferruh Müftüoğlu, Zekâi Şen

YERALTI SUYU KÜLLİYESİ

Basınçlı Akifer Parametre Tahminlerinde Grafiksel Yöntemler
Mesut Çimen